საჯარო ლექცია თემაზე „აუტიზმი“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო ლექცია თემაზე „აუტიზმი“

1 აპრილს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგმა თამარ ისაკაძემ წაიკითხა საჯარო ლექცია, თემაზე „აუტიზმი“. ლექცია მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

 

 

  1. რა არის აუტიზმი;
  2. რით ხასიათდება აუტიზმი;
  3. როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება;
  4. როგორო ხდება აუტიზმის დიაგნოსტირება და ინტერვენცია;
  5. მშობლისა და მასწავლებლის როლის გაძლიერება აუტიზმის მქონე ბავშვთა განვითარებაში;
  6. საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი;
  7. აუტიზმის მქონე ბავშვთა სწავლებისა და განვითარების სტრატეგიები;
  8. საზოგადოებისა და მას-მედიის როლი ინფორმაციის სწორად გავრცელებისთვის.

 

 

სტუდენტებმა მიიღეს მეტი ინფორმაცია აუტიზმის შესახებ, შეხვედრამ კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩაიარა.