სტუდენტების სტაჟირება საქართველოს ბანკების ასოციაციაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების სტაჟირება საქართველოს ბანკების ასოციაციაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრიების (ფინანსები) მესამე და მეოთხე დონის 20 სტუდენტი 1 მაისიდან ორთვიან სტაჟირებას გადიან საქართველოს ბანკების ასოციაციაში. სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს სტაჟიორების სწავლებას. კერძოს, სტუდენტები შეისწავლიან საბანკო ანგარიშების გახსნას, სალარო ოპერაციების ჩატარებას; უნაღდო ანგარიშსწორების წესებს და საბანკო საოპერაციო პროგრამა - „ალტას“. ასევე, ჩააბარებენ მათემატიკურ ტესტებს. სტაჟირების დამთავრების შემდეგ, საუკეთესო მაჩვენებლების მიღების შემთხვევაში 5 წარმატებული სტუდენტი დასაქმების პერსპექტივით გაიგზავნება ბანკ „რესპუბლიკაში“ ტესტირებაზე. აღნიშნული აქტივობები ტარდება საბანკო ასოციაციასა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.