თბილისის მე-5ე სართაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თბილისის მე-5ე სართაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი.

ამა წლის 2-3 მაის, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, მედიცინის სკოლამ მონაწილეობა მიიღო თბილისის მე-5ე სართაშორისო სტომატოლოგიურ კონგრესში. კონგრესის ფარგლებში სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებმა „Workshop“-ში მიიღეს მონაწილეობა, „Workshop“ -ი სამ თემატიკაზე გაიმართა. სტუდენტებმა კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. კონფერენციის დასრულების შემდეგ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს გადაეცა სერთიფიკატი, ასევე სერთიფიკატები გადაეცათ, მედიცინის სკოლის სტუდენტებს: ნანა ჩხარტისვილს და ნინო დევაძეს.