სტაჟირება საქართველოს ბანკების ასოციაციაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტაჟირება საქართველოს ბანკების ასოციაციაში

საქართველოს ბანკების ასოციაციასა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის, გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, მესამე და მეოთხე დონის 22 სტუდენტი ორ თვიან სტაჟირებას გადის, საქართველოს ბანკების ასოციაციაში, სადაც სწავლობენ: ბანკებში ანგარიშების გახსნას, სალარო ოპერაციების ჩატარებას, უნაღდო ანგარიშსწორების წესებს და საბანკო საოპერაციო პროგრამა „ალტას“, აქვე აბარებენ მათემატიკურ ტესტებს. სტაჟირების დამთავრების შემდეგ საუკეთესო შედეგების მქონე 5 სტუდენტი გაიგზავნება ბანკ რესპუბლიკაში დასაქმების მიზნით.