სტუდენტთა უნივერსტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტთა უნივერსტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია

2015 წლის 7 მაისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ჩატარდა მედიცინის სკოლის მიერ ორგანიზებული სტუდენტთა უნივერსტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: ორგანიზმის ბუნებრივი და ხელოვნური გზით გამრავლების ფორმები და მათი ბიოლოგიური არსი.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალის“, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

 

სტუდენტებმა საინტერესო ნაშრომები წარმოადგინეს. მომხსენებლებმა უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და გაიმართა დისკუსია. წარმოდგენილი ნაშრომები სრულად აკმაყოფილებდა წაყენებულ მოთხოვნებს. კონფერენციას ესწრებოდნენ აღნიშნული უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები.

 

გამომსვლელებს საზეიმოდ გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

 

პროგრამა იხ. აქ