„ალმა მატერის არაფორმალური განათლების ფესტივალი“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


„ალმა მატერის არაფორმალური განათლების ფესტივალი“

2015 წლის 11, 12, და 21 ივნისს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ინიციატივითა და ორგანიზებით, ჩატარდა „ალმა მატერის არაფორმალური განათლების ფესტივალი“, რომლის ფარგლებშიც მე-10, მე 11 და მე 12 კლასის მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ ჩართულიყვნენ სხვადასხვა აქტივობაში - ტრენინგებსა და ვორქშოფებში. პროექტის მიზანი იყო, მოზარდებს შორის არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, მათ შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა და საკუთარი უნარ-ჩვევების განვითარება.