ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში სემესტრიანი სწავლება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში სემესტრიანი სწავლება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰაიდენჰაიმის უნივესიტეტს (გერმანია) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტები გივი კაპანაძე და სალომე ფხალაძე 2014წლის 3 ივლისიდან ერთი სემესტრით იმყოფებოდნენ ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში. სწავლების პროცესი დაფინანსდებული იყო გერმანული მხარის მიერ. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები. გერმანიაში დაგროვილი კრედიტები მათ ჩაეთვალათ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში.