სამართლის სკოლის დოქტორანტის სოფიო კილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის სოფიო კილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, 109-ე აუდიტორიაში, შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - სოფიო კილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა. სადისერტაციო თემაა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები: განუსაზღვრელობა საერთაშორისო სამართალში და განხორციელება ქართულ სამართალში“.

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

მის.: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ).

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი ელ.ფოსტა: a.mosulishvili@gruni.edu.ge