შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურსს

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს საკონფერენციო გრანტების 2024 წლის კონკურსს.

 

კონკურსის სახელწოდება

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

 

კონკურსის აბრევიატურა

CG

 

კონკურსის მიზანი

საკონფერენციო გრანტების კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში რეგიონული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების, ფორუმების, სიმპოზიუმებისა და სემინარების ჩატარებას, ინფორმაციის გაცვლასა და გამოცდილების გაზიარებას, სამეცნიერო კვლევების განვითარებას, ქართველ მეცნიერთა შრომების პოპულარიზაციას საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებულებში, მსოფლიო პროცესებში მეცნიერთა ინტეგრირებას.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

https://rustaveli.org.ge/geo/siakhleebi/fondi-atskhadebs-sakonferentsio-grantebis-2024-tslis-konkurss