მობილობის ფონდის გრანტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მობილობის ფონდის გრანტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

მობილობის ფონდი - „შავი ზღვის რეგიონის სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტებისთვის“, აცხადებს საგრანტო კონკურსს იმ პირებისთვის, რომლებიც მეცნიერების სხვადასხვა დარგში ახორციელებენ საექსპორტო საქმიანობას და ამავე დროს, წარმოადგენენ საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას.

 

პროექტის მიზანია რეგიონულ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის როლის გაზრდა.

 

პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა სასწავლო ვიზიტებს მაგალითად, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და კვლევების ჩატარების მიზნით სასწავლო ვიზიტს არასამთავრობო ორგანიზაციის შტაბბინაში და სხვა.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.