ცესკოს შეხვედრა გრუნის ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ცესკოს შეხვედრა გრუნის ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან

2022 წლის 18 მაისს, 16:00 სთ.-ზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ინფორმირებისათვის გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ატარებს ტრენინგკურსს.

 

კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

 

პირველი და მეორე კურსის სტუდენტთა დასწრება სავალდებულოა.

 

შეხვედრა გაიმართება 109-ე აუდიტორიაში