ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის
GeoEng

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე უნდა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაცია მ/წ 2 სექტემბრიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, 11:00-დან 18:00 საათამდე და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

  • საშუალო სკოლის ატესტატი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთად;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • არასრულწლოვნობის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის (მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლი (რეგისტრაცია ხორციელდება კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად).

 

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

სააქციო საზოგადოება “ხალიკ ბანკი საქართველო“

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE86HB0000000007003602

 

მისამართი: ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი # 60.

 

საკონტაქტო პირი: გუგული თურმანიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახური
ელ-ფოსტა: g,turmanidze@gruni.edu.ge ტელ: (+0422) 24 51 33