ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის
GeoEng

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლება, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის მეშვეობით უნდა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაცია, დაჯავშნონ ვიზიტი უნივერსიტეტში მოსვლამდე და მ/წ 5 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე, წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • საშუალო სკოლის ატესტატი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • არასრულწლოვნობის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის (მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლი (რეგისტრაცია ხორციელდება კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად).

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

 

სააქციო საზოგადოება “თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო) - TBCBGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

აბიტურიენტები რეგისტრირებულად ჩაითვლებიან პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის, სარეგისტრაციო საზღაურის გადახდისა და დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

 

 

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ (გააქტიურებულია)

 

დაჯავშნე ვიზიტი (გააქტიურებულია)

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)