სემინარი: „პროფესიული განვითარება“

სემინარი: „პროფესიული განვითარება“


3 ივნისს, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში კომპანია „ჯეოსელმა“ ჩაატარა სემინარი თემაზე „თანამშრომლების პროფესიული განვითარება“. 
თანამშრომლების განვითარება ყველაზე ღირებული და ჯანსაღი ინვესტიციაა კომპანიისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ საშემსრულებლო დისციპლინას, მიზნების მიღწევას და თანამშრომლების ლოიალობას კომპანიისა და საქმისადმი.

 

 

საკონტაქტო პირი:
კარიერის განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური
ტელ: (+995 32) 2384406 (121)