სამეცნიერო სემინარი გრუნიში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამეცნიერო სემინარი გრუნიში


2024 წლის 25 მარტს თბილისის კამპუსში ჩატარდა რიგით მეორე მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი, სადაც მოხსენება - მთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის განვითარებისადმი ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება - წარადგინა პროფესორრმა ბათუმის წარმომადგენლობიდან, გიორგი გოგიტიძემ.

 

მოხსენება ეფუძნებოდა პროფესორ გოგიტიძის მიერ უკვე განხორციელებულ კვლევას, რომელიც 2023 წელს მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში, კერძოდ, MDPI-ის ჟურნალ Sustainability- ში (Impact Factor: 3.9) გამოქვეყნდა.

 

სამეცნიერო ნაშრომის ელექტრონული მისამართი: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/1/492 

 

შემდგომი სამეცნიერო სემინარი დაგეგმილია გრუნის ბათუმის წარმომადგენლობაში.