გარე მობილობით გადმოსულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობით გადმოსულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გარე მობილობით გადმოსულმა სტუდენტებმა, მ/წ 9 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით, (გარდა შაბათ-კვირისა) 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე, უნდა წარადგინონ სტუდენტის პირადი საქმე. მათ შორის, საშუალო სკოლის ატესტატი (ნოტარიულად დამოწმებული ფორმით), სტატუსის შეწყვეტის ბრძანება (ასლი, უნივერსიტეტის ბეჭდით დამოწმებული ფორმით).

 

მისამართი; თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

საკონტაქტო პირი: დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)