დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

იხილეთ დოქტორანტობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს შესარჩევი კონკურსი და მოიპოვეს ჩარიცხვის უფლება:

 

ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 2023 წლის 28 სექტემბერს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ.)

 

საკონტაქტო პირი: დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი
ელ-ფოსტა: d.tarashvili@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)