საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მეცნიერული კვლევისა და შემოქმედებითი ინიციატივის განვითარების ფონდი აცხადებს საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანია უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენა/წახალისება და ამ პროცესში უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა.

 

საგრანტო პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 5000 ლარს.

 

კონკურსის პირობები, ვადები, საკვლევი მიმართულებები

 

საპროექტო განაცხადის ფორმა