გრუნი აშშ კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნი აშშ კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში

აშშ კრიმინოლიგთა საზოგადოებამ, რომელთანაც უნივერსიტეტს დიდი ხნის თანამშრომლობა აკავშირებს, თავის ვებგვერდზე აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც ხაზგასმულია გრიგოლ რობაქიძის უნივესრიტეტისა და კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის თანამსრომლობის ასპექტები.

 

იხილეთ სტატია.