მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლების მქონე სტუდენტების საყურადღებოდ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლების მქონე სტუდენტების საყურადღებოდ

2022-2023 სასწავლო წელის შემოდგომის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლების მქონე სტუდენტებმა მ/წ 27 სექტემბერს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე უნდა გააფორმონ სამართლებრივი ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან.

 

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3 (დიღმის კამპუსი)