გვანცა ძიძიგურმა კვლევითი სტიპენდია მოიპოვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გვანცა ძიძიგურმა კვლევითი სტიპენდია მოიპოვა

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტმა გვანცა ძიძიგურმა ჩეხეთის სახელმწიფო კვლევითი სტიპენდია მოიპოვა.

 

პროექტი მიზნად ისახავს სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში ჩეხეთის, როგორც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, გამოცდილების შესწავლას მეტა-მმართველობითი მოდელის მიმართულებით გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ჭრილში.

 

კვლევა ხორციელდება ჩეხეთის განათლების სამინისტროსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით.