სემინარი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის


მ.წ 10 ნოემბერს, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ონლაინ ფორმატით, ჩატარდა სემინარი საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენების საკითხებზე. სემინარს უძღვებოდნენ EBSCO დირექტორი ნანა ხუსკივაძე და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი გულიკო ყეინიშვილი.

 

სემინარის მიმდინარეობა ჩაიწერა ვიდეო ფორმატით და დაეგზავნა ყველა სტუდენტს, ვინც ვერ დაესწრო სწავლებას.