გრუნი - შემოქმედ სტუდენტებს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნი - შემოქმედ სტუდენტებს

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და სტუდენტური თვითმმართველობა გეგმავს გრუნის სტუდენტთა შემოქმედებით ნამუშევრების (ლექსები, მოთხრობები, ჩანახატების და სხვ.) კრებულის სახით გამოცემას, რომელიც მიეძღვნება წიგნის საერთაშორისო დღეს. კრებულის პრეზენტაცია მოხდება უნივერსიტეტში, 23 აპრილს, წიგნის საერთაშორისო დღეს.

 

მსურველებმა საკუთარი შემოქმედებითი ნაშრომები შეგიძლიათ გაგზავნოთ ელ. მისამართზე: g.keinashvili@gruni.edu.ge

 

ნაშრომები მიიღება მ/წ 25 მარტამდე

 

ნაშრომის ბოლოს უნდა მიეთითოს ავტორის სახელი და გვარი, სკოლა. ელ. ფოსტის მისამართი, ტელეფონი.

 

ნაშრომის ყველა ავტორი უფასოდ მიიღებს წიგნის ორ ეგზემპლარს