კიდევ ერთი საერთაშორის კვლევა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კიდევ ერთი საერთაშორის კვლევა

გრუნიში კიდევ ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი განხორციელდა. მოწვეული მკვლევარის სტატუსით, სლოვაკეთის ა. დუბჩეკის უნივერსიტეტის პროფესორმა როზმარინა დუბოვსკამ გამოსცა სამეცნიერო სტატია ჟურნალში Media4u Magazine. სტატიაში განხილულია ტექნიკური საგნების სწავლების მეთოდური საკითხები. აღსანიშნავია, რომ ქალბატონმა დუბოვსკამ, რამდენიმე თვის წინ, გრუნის პროფესორ გოჩა ოჩიგავასთან ერთად გამოსცა ვრცელი მონოგრაფია ხარისხის მართვის პრობლემატიკის შესახებ.

 

გრუნი კვლავ გააგრძელებს საერთაშორისო სამეცნიერო აქტივობებს ქალბატონ დუბოვსკასთან და სხვა უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად.