სოციალური პროგრამის ფარგლებში მაგისტრანტთა დაფინანსების შესახებ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სოციალური პროგრამის ფარგლებში მაგისტრანტთა დაფინანსების შესახებ

საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება 2021-2022 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების შესახებ და განაცხადების მიღების ვადად განსაზღვრა 2021 წლის 18 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 433

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 508