პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია

მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „განათლების რეფორმები და გლობალური გამოწვევები“. შესაბამისად, წარმოდგენილი სამეცნიერო მოხსენებები უნდა შეიცავდეს საგანმანათლებლო პრობლემატიკას.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და დოქტორანტებს.

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://esjeconference.euinstitute.net/

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ: international@gruni.edu.ge -ს.

 

P.S. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის დოქტორანტებისა და პერსონალისათვის რეგისტრაციის ღირებულება, მოხსენების ენობრივ-სტრუქტურული გამართულობის შემთხვევაში, შეადგენს 50 ევროს.