კონკურსი უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის სამსახურის მარკეტინგის სპეციალისტის პოზიციის დასაკავებლად.

 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტის:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგში) საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.

 

კონკურსანტებმა მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლომდე სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის სამსახურში უნდა წარმოადგინონ:

 

კონკურსანტთა მონაცემების განხილვის დროს უპირატესობა მიენიჭებათ იმ სტუდენტებს, რომლებმაც წარმოადგინეს უნივერსიტეტის მარკეტინგული განვითარების საუკეთესო გეგმა; ამ მიმართულებით გააჩნიათ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, მონაწილეობა აქვთ მიღებული ადგილობრივ ან საერთაშორისო თემატურ (მარკეტინგი) კონფერენციებში, გააჩნიათ სამუშაო გამოცდილება, ფლობენ ინგლისურ ენას.