უნივერსიტეტი იწყებს მუდმივმოქმედ სამეცნიერო სემინარს “თანამედროვე ეკონომიკა - მაკროეკონომიკური კვლევები“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტი იწყებს მუდმივმოქმედ სამეცნიერო სემინარს “თანამედროვე ეკონომიკა - მაკროეკონომიკური კვლევები“

უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლა იწყებს მუდმივმოქმედ სამეცნიერო სემინარს “თანამედროვე ეკონომიკა - მაკროეკონომიკური კვლევები“ ("Modern Economy _ Macroeconomic Research"), ხელმძღვანელი პროფესორი დემურ გიორხელიძე.

 

სამეცნიერო სემინარის მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის თანამედროვე მაკროეკონომიკური თეორიის სფეროში მიმდინარე და განხორციელებული კვლევების გაცნობა და ეკონომიკის ანალიზისათვის  მისი  შედეგების გამოყენება, აგრეთვე,   ეკონომიკის მკვლევართა კვა­ლიფიციური ჯგუფის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

სემინარის ფარგლებში განიხილება თანამედროვე ეკონომიკის აქტუალური საკითხები. მეცნიერ-მკვლევრები, დოქტორანტები და მაგისტრან­ტები წარმოადგენენ თავიანთ სამეცნიერო ნაშრომებსა თუ დისერტაციებს თანამედროვე მაკროეკონომიკაში [Modern (Advanced) Macroeconomics]. 

 

სემინარი ღიაა თანამედროვე ეკონომიკის სფეროში მოღვაწე ყველა მკვლევრისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

 

მოხსენების შესახებ განაცხადი შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს სემინარამდე არაუგვიანეს 10 დღისა, ელ.ფოსტის მეშვეობით: modern_macroeconomics@gruni.edu.ge ან უშუალოდ სემინარის ხელმძღვანელთან, ტელ.: (+995) 599 569 711

 

სემინარი გაიმართება ყოველი თვის ბოლო პარასკევს, 17.00 სთ.-ზე, აუდიტორია № 104.

 

მისამართი: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,

 თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე - 13 კილომეტრი.

 ტელ: 2 38 44 06 / 108.

 

პირველი სემინარი გაიმართება მიმდინარე წლის 1 მარტს.

 

განსახილველი საკითხები:

 

1. "თანამედროვე მაკროეკონომიკური კვლევები და სამეცნიერო სემინარის ინტერესთა მიმდინარე სფერო"

                               (მომხს. დემურ გიორხელიძე)

 

2. "წარმოების ფაქტორების წვლილი საქართველოს ეკონომიკის ზრდაში (1996-2016) ადამიანური კაპიტალის მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდის პრობ­ლე­მები"

                              (მომხს. დემურ გიორხელიძე)