გიორგი ახვლედიანის მასტერკლასი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გიორგი ახვლედიანის მასტერკლასი


უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ტრადიციად იქცა სხვადასხვა სფეროს ცნობილ და წარმატებულ ადამიანებთან შეხვედრა. გამოცდილების გაზიარება, პრობლემური საკითხების განხილვა, აზრთა გაცვლა-გამოცვლა შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკულად განიმტკიცონ.

 

მასტერკლასის ფარგლებში განხილულ იქნა პროფესიული ეთიკის პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები, თანამედროვე საინფორმაციო გადაცემის მომზადების ტექნოლოგიები და ა.შ.

 

შეხვედრაზე განხილულმა საკითხებმა სტუდენტების დიდი ინტერესი გამოიწვია.

 

 

საკონტაქტო პირი: ხათუნა კაჭარავა 599159334