იოვან შოპოვსკის ლექცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


იოვან შოპოვსკის ლექცია


ბიზნესის ადმინისტრირებისა და საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის პროგრამების სტუდენტთათვის, ევროპის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის პრეზიდენტმა იოვან შოპოვსკიმ ჩაატარა ლექცია გლობალური ეკონომიკის პრობლემების შესახებ. განხილულ იქნა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესი მსოფლიო ეკონომიკის კონტექსტში.

 

ლექციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია სტუდენტთა შორის, დაისვა ბევრი შეკითხვა, გაიმართა დისკუსია.

 

 

საკონტაქტო პირი: k.maisuradze@gruni.edu.ge 577-25-34-60