სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე საფრანგეთში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე საფრანგეთში


გრიგოლ გრობაქიძის უნივერსიტეტსა და ლილის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (საფრანგეთი) შორის თანამშრომლობის ფარგლებში, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის  სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი იევგენი სკვორცოვი,  2017 წლის 31 აგვისტოდან, ერთი წლით, სასწავლებლად გაემგზავრა ლილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ESPOL)  სასწავლებლად.

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება ლილის უნივერსიტეტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და დიპლომი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საჯარო მმართველობაში და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის აკადემიური ხარისხი და დიპლომი საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკაში.

 

 

საკონტაქტო პირი: თამარ გაგოშიძე; მობ. 571 270 011; ელ.ფოსტა: t.gagoshidze@gruni.edu.ge