სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია


მედიცინის სკოლის ინიციატივით ჩატარდა სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე მედიცინისა და ბიოლოგიის აქტუალურ პრობლემებზე.

 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

 

მონაწილეებმა წარმოადგინეს 13 მოხსენება. განხილული იყო ზოგად ბიოლოგიური და მედიკო-სტომატოლოგიური პრობლემები და თანამედროვე მიღწევები.

 

თითოეული მოხსენების შემდეგ მომხსენებლები პასუხობნენ შეკითხვებს. გაიმართა დისკუსი.

 

კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა პროფესორმა ოთარ გერძმავამ

 

მომხსენებლებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

 

პროგრამა

 

 

საკონტაქტო პირი: მაია არაბული 595 13 25 16; maia.arabuli@gmail.com