პროექტი: „გახდი იურისტი - 2017“ დასრულდა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროექტი: „გახდი იურისტი - 2017“ დასრულდა


წარმატებით განხორციელდა საუნივერსიტეტო პროექტი: გახდი იურისტი - 2017, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა საჯარო და კერძო სკოლების ათეულობით უფროსკლასელი.

 

აღნიშნული პროექტი, რომელიც 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ორიენტირებული იყო უფროსკლასელთა პროფესიული ორიენტაციის ფორმირებასა და ახალი ცოდნის შეძენაზე. პროექტის განხორციელებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები, სამართლის სკოლის სამივე აკადემიური საფეხურის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.

 

პროექტის დასასრულს, უფროსკლასელებს გადაეცათ სერთიფიკატები და 5% - იანი ფასდაკლების ვაუჩერები.

 

 

საკონტაქტო პირი: ია ხურციძე 599509696