პითაგორას მოძღვრება კავკასიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პითაგორას მოძღვრება კავკასიაში

საერთაშორისო სამეცნიერო სერიის Episteme in Bewegung მეოთხე ტომში Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science გამოქვეყნდა ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის, პროფ. თენგიზ ირემაძის ინგლისურენოვანი სტატია „პითაგორას მოძღვრება კავკასიაში“.

 

Tengiz Iremadze - The Pythagorean Doctrine in the Caucasus