ერაზმუს+ (Erasmus+) პროგრამა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ერაზმუს+ (Erasmus+) პროგრამა


2016 წელს გრიგილ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა ევროკავშირის პროგრამის ერაზმუს+ პროექტში. პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტის პარტნიორია შჩეცინის უნივერსიტეტი (პოლონეთი) http://www.english.usz.edu.pl/

 

პროექტის ფარგლებში, აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგად შეირჩა სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ბაძაღუა, რომელიც შჩეცინის უნივერსიტეტში ლექციებს ჩაატარებს 2017 წლის 24-30 აპრილს.

 

პროექტი სრულად ფინანსდება ევროკავშირის მიერ.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე n.kemertelidze@gruni.edu.ge 577 53 86 26