სტუმარი ლექტორის ლექცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუმარი ლექტორის ლექცია


ბინზესის და მართვის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ლექცია ჩაატარა ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარემ ოთარ ანგურიძემ. ლექციის ფარგლებში განხილულ იქნა საქართველოს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამომწვევი ადგილობრივი და საერთაშორისო ფაქტორები, მათი წარმოშობის მიზეზები და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები. ლექცია წარიმართა ინტერაქტიური ფორმატით.

 

 

საკონტაქტო პირი: ვასილ კიკუტაძე v.kikutadze@gruni.edu.ge