აისეკის (AIESEC) პროგრამების პრეზენტაცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აისეკის (AIESEC) პროგრამების პრეზენტაცია


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და აისეკ საქართველოს შორის დადებული პარნიორული ხელშეკრულების ფარგლებში უნივერსტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ სტაჟირება გაიარონ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

 

2016 წლის 10 ნოემბერს, აისეკ თბილისის ლოკალური კომიტეტის წარმომადგენლები შეხვდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტებს. მათ აუდიტორიას გააცნეს აისეკის მისია და საქმიანობა, მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია აისეკის გაცვლით პროგრამაში - Global Volunteer მონაწილეობის შესახებ.

 

შეხვედრის ბოლოს სტუდენტთა ერთი ნაწილი დარეგისტრირდა შეთავაზებულ პროგრამაზე.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე; n.kemertelidze@gruni.edu.ge