პრეზიდენტის გრანტი უნივერსიტეტს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრეზიდენტის გრანტი უნივერსიტეტს

საქართველოს პრეზიდენტის 2016 წლის 18 მარტის #18/03/04 განკარგულებით გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტს, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან, გამოეყო გრანტი, რომელიც მოხმარდება კრიმინოლოგიური ლექსიკონის შედგენა-გამოცემას.

 

ლექსიკონს ამზადებს უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მისი დირექტორის პროფესორ მალხაზ ბაძაღუას ხელმძღვანელობით.

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ინსტიტუტს საპატიო ჯილდოს და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს.