ჰანა არენდტი - რა არის ხელისუფლება?

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰანა არენდტი - რა არის ხელისუფლება?

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითმა ინსტიტუტმა თავისი სამეცნიერო სერიის - „ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის კლასიკური და თანამედროვე ტექსტები - ფარგლებში“ (ტ. 4) გამოსცა ჰანა არენდტის ნაშრომი „რა არის ხელისუფლება?“ ნაშრომი ინგლისურიდან თარგმნა ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელმა გიორგი ხუროშვილმა.