დისტანციური სწავლების ფორმატი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დისტანციური სწავლების ფორმატი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსტეტსა და კემბრიჯის საერთასორისო კოლეჯს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნივერსიტეტის შემდეგი სტუდენტები ჩაირიცხნენ აღნიშნული კოლეჯის დისტანციურ პროგრამებზე.

 
გიორგი ლაფაჩი – ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
ლევან მაყიშვილი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
ბექა კვეზერელი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
გიორგი დუშუაშვილი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
გიორგი ბაქრაძე – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
ალექსანდრე ბლაგიძე – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
მარიამ შენგელია – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
მარინა მუშკუდიანი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
თამარ კუპატაძე – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
ნინო კუპატაძე – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
ზაზა სუყაშვილი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
არჩილ ენაგელი – ბიზნესისა და მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის II დონე
 
სწავლა დაიწყო 2011 წლის აპრილს და გაგრძელდება 2012 მარტამდე.
 
სტუდენტთა სწავლა დაფინანსებულია გრიგოლ რობაქიძის სახწელობის უნივერსიტეტის მიერ.