ბრიტანეთის სწავლების ცენტრების საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი ქალბატონი აიფერ აიდენი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბრიტანეთის სწავლების ცენტრების საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი ქალბატონი აიფერ აიდენი

2008 წლის 3 აპრილს უნივერსიტეტს ესტუმრა ბრიტანეთის სწავლების ცენტრების საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი ქალბატონი აიფერ აიდენი. იგი შეხვდა რექტორს, პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს. შეხვედრისას დაისახა არსებული თანამშროლობის გაფართოების სერიოზული პერსპექტივები. სტუმარმა გამოთქვა აღფრთოვანება უნივერსიტეტში მიმდინარე სწავლისა და სწავლების პროცესის და მუშაობის შესახებ.