სტუდენტების მონაწილეობა გერმანულ პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გერმანულ პროგრამაში

 

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰაიდენჰაიმის უნივესიტეტს (გერმანია)  შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტებს, კონკურსში გამარჯვების შედეგად შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა გააგრძელონ  აღნიშნულ უნივერსიტეტში ერთი სემესტრით. სწავლების პროცესი ფინანსდება გერმანული მხარის მიერ. 2011 წლის 15 ივნისიდან  ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტდენტები ია დარჩია და თორნიკე მაისურაძე იმყოფებოდნენ ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში 4 თვით. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცემათ სერთიფიკატები. გერმანიაში დაგროვილი კრედიტები მათ ჩაეთვალათ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში. 

 

ია დარჩიას პროექტში მონაწილეობით მიღებულ გამოცდილებასა და შთაბეჭდილებებზე სრული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ დოკუმენტი აქ.