ნათელა ბასილაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნათელა ბასილაშვილის დისერტაციის დაცვა

 

2011 წლის 30 ივლისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგება პოლიტიკურ მეცნიერებათა სპეციალობის დოქტორანტის ნათელა ბასილაშვილის დისერტაციის დაცვა. თემა: ,,სოლომონ დოდაშვილის პოლიტიკური შეხედულებები და თანამედროვეობა”. 

მეცნიერ-ხელმძღვანელები: პოლიტკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ომარ გოგიაშვილი და ფილოსოფიის დოქტორი მიხეილ გოგატიშვილი.

 

იხილეთ რეზიუმე