სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის  საკონფერენციო დარბაზში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - სოფიო ასანიძის დისერტაციის დაცვა.  სადისერტაციო თემაა: „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) კრიმინოლოგიური დახასიათება“.

 

იხილეთ რეზიუმე