კინომყვარულთა კლუბი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კინომყვარულთა კლუბი

კინომოყვარულთა კლუბი
 
სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით უნივერსიტეტში შეიქმანა “კონომოყვარულთა კლუბი” რომლის მიზანია გამართოს პერიოდული კინოჩვენებები. კლუბის წევრი შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის ნებისმიერი სტუდენტი და პროფესორ-მასწავლებელი ასევე ყველა სხვა დაინტერესებული პირი. მოსაზრებები კლუბის შესახებ გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე studentsself-gonarnment@gruni.edu.ge დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სტუდენტური თვითმმართველობის ოფისს (უნივერსიტეტის IV სართული)