”ქალი და დანაშაულობა”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


”ქალი და დანაშაულობა”


სასტუმრო  ”ამბასადორში” გაიმართა მრგვალი მაგიდა ”ქალი და დანაშაულობა”, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, მისი იურიდიული კლინიკა დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება.

 

მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, თბისილის სკოლების მოსწავლეებმა და სხვებმა.