დავით ლობჟანიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დავით ლობჟანიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2008 წლის 29 დეკემბერს 16 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის დავით ლობჟანიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: ” საქართველოს პოლიტიკურ-სამართლებრივი სისტემის მოდერნიზაცია” სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროფესორი მანანა მოსულიშვილი.
 
საატესტაციო საექსპერტო კომისიამ დისერტაციის დაცვა შეაფასა 94 ქულით. სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დავით ლობჟანიძეს მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.