სასწავლო პრაქტიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სასწავლო პრაქტიკა

2008 წლის ნოემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 10 სტუდენტმა ერთ თვიანი სასწავლო პრაქტიკა გაიარა საქართველოს პარლამენტში.  მომავალი წლიდან ამ სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ, კონკურში გამარჯვების შემთხვევაში, გაიარონ 6 თვიანი სტაჟირება აქვე.