ქუთაისის ადვოკატებს კრიმინალისტიკაში ტრენინგი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა გია დეკანოზიშვილმა ჩაუტარა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ქუთაისის ადვოკატებს კრიმინალისტიკაში ტრენინგი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა გია დეკანოზიშვილმა ჩაუტარა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორმა, სამართლის დოქტორმა, FBI-ს სერთიფიცირებულმა სპეციალისტმა და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა გია დეკანოზიშვილმა ქუთაისში,  ქუთაისელი  ადვოკატებისთვის ტრენინგი კრიმინალისტიკაში ჩაატარა. პროექტი განხორცილედა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ეგიდით.