სტუდენტების მონაწილეობა სტუდენტ-სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონგრესში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა სტუდენტ-სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონგრესში

2013 წლის 21 მარტს გრიგოლ რობაქიძს სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის სტუდენტი ანა ბოკუჩავა იმყოფებოდა ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში სტუდენტ-სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონგრესში 2013 მონაწილეობის მისაღებად. კონგრესის მონაწილენი ესწრებოდნენ მასტერკასებს და ვორქშოფებს. კონგრესის დასრულების შემდეგ მათ გადაეცათ სერტიფიკატები.

 

სტუდენტის კონგრესში მონაწილეობისა და ცხოვრების ხარჯები უზრუნველყო ჩეხეთის სტუდენტ-სტომატოლოგთა ასოციაციამ.

 

შთაბეჭდილებები იხილეთ ქ.